Izjava o varstvu osebnih podatkov dukart d.o.o.

V družbi DUKART, proizvodnja, posredništvo, trgovina d.o.o., Keršičeva cesta 39, 1420 Trbovlje  se zavedamo, da je varovanje zasebnosti, vključno z varovanjem osebnih podatkov velikega pomena, zato vašim osebnim podatkom namenjamo posebno skrb in jih skrbno varujemo. 

V nadaljevanju te izjave o varstvu osebnih podatkov se lahko podrobneje seznanite z vsemi informacijami o obdelavi vaših osebnih podatkov v družbi DUKART, proizvodnja, posredništvo, trgovina d.o.o.

Upravljavec osebnih podatkov

Osnovni podatki o upravljavcu osebnih podatkov

Polni naziv UpravljavcaDUKART, proizvodnja, posredništvo, trgovina d.o.o.
sedežKeršičeva cesta 39, 1420 Trbovlje
davčna številkaSI 11493640
matična številka2271826000
elektronski naslovinfo@dukart.si
spletna stranhttps://dukart.si/

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Upravljavec ne obdeluje osebnih podatkov v količini in na način, da bi moral v skladu z določbami zakonodaje imenovati pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.

Nameni za katere se osebni podatki obdelujejo, vrste osebnih podatkov, ki jih obdelujemo in zakonita podlaga za njihovo obdelavo

Družba DUKART, d.o.o. obdeluje vaše osebne podatke:

NAMENVRSTE PODATKOV, ROK HRAMBE IN PRAVNA PODLAGAOPIS
Obisk spletnih straniVrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo v ta namen: IP naslovČas in datum obiskaNastavitve brskalnika in informacije o operacijskem sistemu računalnika ali mobilnega aparata      Ob vsakem obisku naših spletnih strani se na spletnem strežniku avtomatsko shranjujejo dnevniške datoteke spletnega strežnika (npr. IP številka – številka, ki identificira posamezni računalnik ali drugo napravo na spletu).    
Koliko časa hranimo podatke: Podatke bomo hranili 30 dni od obiska spletne strani
Pravna podlaga: Zakoniti interes
NAMENVRSTE PODATKOV, ROK HRAMBE IN PRAVNA PODLAGAOPIS
Izvajanje komunikacije s posamezniki preko kontaktnega obrazcaVrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo v ta namen: Ime in priimekTelefonska številkaElektronski naslov      Na naših spletnih straneh nudimo možnost, da z nami vstopite v stik preko kontaktnega obrazca. Vaše ime in priimek, telefonsko številko in  elektronski naslov uporabljamo za namen priprave odgovora na vaše povpraševanje ali vprašanje in izvajanje nadaljnje  komunikacije z vami.
Koliko časa hranimo podatke: Podatke za namenekomunikacije bomo hranili toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena izvajanja komunikacije z vami oziroma do pridobitve preklica vaše privolitve v obdelavo osebnih podatkov za namen izvajanja komunikacije vendar najdlje 1 leto.
Pravna podlaga: Privolitev posameznika
NAMENVRSTE PODATKOV, ROK HRAMBE IN PRAVNA PODLAGAOPIS
Pridobivanje prijave kandidata za zaposlitev preko spletnega obrazcaVrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo v ta namen: Ime in priimek, datum rojstva,naslov,stalno ali začasno prebivališče, državljanstvo, poklic oz. šolska izobrazba, strokovna usposobljenost in druga funkcionalna znanja, podatki o preteklih zaposlitvah, znanju tujih jezikov,slika,telefonska številka, elektronska pošta.      Na naših spletnih straneh nudimo možnost, da v kolikor se želite zaposlitvi pri nas, da nam pošljete prijavo preko objavljenega spletnega obrazca, kateri lahko priložite tudi življenjepis. Vaše osebne podatke bomo uporabili za namen izbora kandidatov in zaposlitve posameznika v primeru sprostitve delovnega mesta.
Koliko časa hranimo podatke: V primeru prejema prošenj, ki so bile poslane samoiniciativno brez razpisa, se prošnje kandidatov hranijo do pridobitve preklica privolitve v obdelavo osebnih podatkov.
Pravna podlaga: Privolitev posameznika
NAMENVRSTE PODATKOV, ROK HRAMBE IN PRAVNA PODLAGAOPIS
Uporaba piškotkov na spletnih straneh podjetjaVrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo v ta namen: Nujni piškotki  Podjetje zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja spletne strani, na podlagi f točke prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe, uporablja piškotke. Piškotki nam omogočajo, da spletno stran prilagodimo vašim potrebam in vam olajšamo uporabo ter vam prikazujemo vsebine, ki so za vas pomembne ter vam ne prikazujemo vsebin, ki za vas niso pomembne ali so neustrezne. Z uporabo Spletne strani se strinjate z uporabo obveznih ali nujnih piškotkov. Obvezni piškotki so nujni za delovanje spletnih strani in v njih ne hranimo vaših osebnih podatkov ter služijo za normalno in pravilno delovanje spletnih strani. Neobvezne piškotke, ki so potrebni za delovanje različnih vmesnikov pa naložimo le z vašo privolitvijo. Več o piškotkih si lahko preberete v politiki uporabe spletnih piškotkov.
Koliko časa hranimo podatke: za čas uporabe spletnih strani družbe oziroma do prejema preklica privolitve v uporabo piškotkov. Nekateri piškotki so časovno omejeni in se hranijo za omejeni čas piškotka.
Pravna podlaga: Zakoniti interes Privolitev posameznika

 

Pridobivanje vaših osebnih podatkov

Vaše osebne podatke bo upravljavecpridobival:

 • od vas samih: če nam boste vaše osebne podatke sami posredovali za določen namen obdelave preko spletnega obrazca, elektronskega sporočila, telefonskega klica ali obrazca v fizični obliki.

Uporabniki osebnih podatkov

Narava našega poslovanja je taka, da moramo vaše osebne podatke v določenih primerih deliti z drugimi pogodbenimi obdelovalci in upravljavci, ki sodelujejo z nami.

 • Pogodbeni obdelovalec, ki za nas zagotavlja vzdrževanje elektronskih naprav in naših spletnih strani.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru upravljavčevih navodil in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.

 

Pošiljanje podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije

Družba DUKART d.o.o.vaših zbranih podatkov ne posreduje v tretje države ali mednarodne organizacije.

Informacije o obstoju pravic posameznika glede obdelave osebnih podatkov

Družba DUKART  d.o.o.vam zagotavlja naslednje pravicena področju varstva osebnih podatkov:

 1. Pravica do preklica privolitve

V primeru, da ste kot posameznik privolili v obdelavo osebnih podatkov za enega ali več namenov obdelave osebnih podatkov, imate kadarkoli pravico preklicati svojo privolitev.

Upravljavec bo po prejemu preklica vaše privolitve v enega ali več namenov obdelave, vaše osebne podatke nemudoma prenehal obdelovati v ta namen.

Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov v zvezi z vami do vašega preklica, ter uporabo teh osebnih podatkov za zakonsko ali pogodbeno določene namene.

Preklic privolitve lahko podate kadarkoli in brez kakršnihkoli stroškov in sicer na naslednje načine:

 1. V elektronskih sporočilih s klikom na označeno povezavo odjava
 2. S pošiljanjem obrazca s preklicem privolitve
 • Pravica do dostopa do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami

Od upravljavca imate pravico dobiti potrditev ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki ter dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami in naslednje informacije: namen obdelave, vrsto osebnih podatkov v zvezi z vami, uporabnike vaših osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, vir osebnih podatkov.

 • Pravica do popravka netočnih osebnih podatkov v zvezi z vami

Kadar koli imate pravico zahtevati, da upravljavec popravi oziroma dopolni netočne oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z vami.

Upravljavec vas bo o popravku vaših osebnih podatkov brez odlašanja obvestil.

 • Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da upravljavec omeji obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora.

 • Pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«)

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami.

V primeru izbrisa osebnih podatkov na podlagi vaše zahteve vas bo upravljavec o izbrisu obvestil.

Pravica do izbrisa ni absolutna, zavedati se morate, da podatkov, katerih obdelavo nam nalaga zakon ali jih potrebujemo za sklenitev ali izpolnitev pogodbe ne moremo izbrisati. O navedenem vas bomo obvestili.

 • Pravica do ugovora

Poleg pravice do preklica privolitve lahko v primeru uporabe vaših osebnih podatkov za namene obveščanja oz. neposrednega trženja kadarkoli pisno zahtevate prenehanje uporabe vaših podatkov v ta namen. V primeru ugovora obdelavi za namene trženja, bo upravljavec osebne podatke v namen trženja in obveščanja nemudoma prenehal obdelovati.

 • Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da se osebni podatki, ki jih upravljavec obdeluje v zvezi z vami, neposredno prenesejo od upravljavca k drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo.

 

Uveljavljanje pravic

Vse pravice iz zgornje točke te izjave lahko uveljavljate na podlagi zahteve za uveljavljanje posamezne pravice. Zahtevo za uveljavljanje pravicelahko uveljavljatev fizični ali elektronski obliki. Zahtevo za uveljavitev pravic pošljete po pošti na naslov DUKART, proizvodnja, posredništvo, trgovina d.o.o., Keršičeva cesta 39, 1420 Trbovlje  ali na elektronski naslov:info@dukart.si.

 

Pravica do pritožbe

Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.

Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov

Upravljavec avtomatizirano ne sprejema odločitev ali oblikuje profilov posameznikov.

Veljavnost politike

Pridržujemo si pravico, da izjavo o varstvu osebnih podatkov, brez predhodnega obvestila prilagodimo oziroma posodobimo. Veljavna je vsakokrat tu objavljena aktualna različica.

Vsaka sprememba te izjave o varstvu osebnih podatkov bo objavljena na tej spletni strani

Verzija: 1.0 z dne 6. 1. 2023

DUKART, proizvodnja, posredništvo, trgovina d.o.o.,

Keršičeva cesta 39,

1420 Trbovlje 

e-naslov:info@dukart.si

 

OBVESTILO O IZVAJANJU VIDEONADZORA v družbi Dukart d.o.o.

V družbi DUKART d.o.o.izvajamo videonadzor.

V nadaljevanju tega obvestila o izvajanju videonadzora v družbi DUKART d.o.o.se lahko v skladu z 13. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov in 76. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2),podrobneje seznanite z vsemi informacijami o izvajanju videonadzora v družbi DUKART d.o.o..

Upravljalec video-nadzornega sistema

Osnovni podatki o upravljavcu osebnih podatkov

Polni naziv UpravljavcaDUKART, proizvodnja, posredništvo, trgovina d.o.o.
SedežKeršičeva cesta 39, 1420 Trbovlje
Davčna številkaSI 11493640
Matična številka2271826000
Elektronski naslovinfo@dukart.si
Telefonska številka+386(3)56 53 181
Spletna stranhttps://www.dukart.si

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Kontaktni podatki pooblačene osebe za varstvo osebnih podatkov:

Sinet d.o.o.

Cesta 1. maja 83

1430 Hrastnik

Družba ne obdeluje podatkov na tak način in v takem obsegu, ko bi bilo imenovanje pooblaščene osebe potrebno.

Nameni za katere se osebni podatki obdelujejo, vrste osebnih podatkov, ki jih obdelujemo in pravna podlaga za njihovo obdelavo

Družba obdeluje vaše osebne podatke:

NAMENVRSTE PODATKOV, ROK HRAMBE IN PRAVNA PODLAGAOPIS
Izvajanje videonadzora v poslovnih prostorih DUKART d.o.o., zaradi: Varovanje ljudi in premoženja, z namenom, da se prepreči večja škoda ali ugotovijo okoliščine nastanka škode na premoženju.Zagotavljanje nadzora vstopa ali izstopa v službene oziroma poslovne prostore družbe.Varovanje tajnih podatkov in poslovne skrivnosti družbe.  Vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo v ta namen: Video posnetek posameznika (slika), Lokacija posnetka, datum posnetka, čas posnetka.    Zaradi narave dejavnosti upravljavca, se v poslovnih prostorih upravljavca izvaja videonadzor. Videonadzor se izvaja za namene zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja in zagotavljanja varnosti službenih prostorov in nadzora vstopa v poslovne prostore družbe. Ker družba pri svojem poslovanju obdeluje tudi poslovne skrivnosti, se videonadzor izvaja tudi za zavarovanje poslovnih skrivnosti.
Koliko časa hranimo podatke: Videoposnetki iz nadzornih kamer se hranijo do 3 mesece od zajema posnetka.   V primerih suma kaznivih dejanj, kršitev pa skladno z zastaralnimi roki, določenimi za pregon kaznivih dejanj, uveljavljanja povrnitve škode, v primeru pravnih in sodnih postopkov pa najdlje pet let po pravnomočnosti pravnega akta, s katerim je bilo odločeno o zadevi, ki je bila predmet sodnega ali drugega pravnega postopka.
Pravna podlaga: Zakoniti interes

Uporabniki osebnih podatkov

Narava našega poslovanja je taka, da moramo vaše osebne podatke v določenih primerih deliti z drugimi pogodbenimi obdelovalci in upravljavci, ki sodelujejo z nami.

 • V primeru zaznave kaznivega dejanja ali škodnega dogodka – Policija, tožilstvo, zavarovalnice in druge pristojne službe.
 • Pooblaščeni pogodbeni obdelovalec, ki zagotavlja tehnično podporo pri izvajanju videonadzora.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru upravljavčevih navodil in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.

Neobičajne nadaljnje obdelave videoposnetkov, kot so prenosi subjektom v tretje države, spremljanje dogajanja v živo, možnost zvočne intervencije v primeru spremljanja dogajanja v živo

 • Družba DUKART d.o.o. videoposnetkov ne posreduje v tretje države ali mednarodne organizacije.
 • Družba DUKART d.o.o., videoposnetkov ne nadaljnje obdeluje za namene, ki niso navedeni v temu obvestilu.
 • Video-nadzorni sistem omogoča spremljanje t.i. žive slike oziroma spremljanje dogajanja v živo preko monitorjev video-nadzornega sistema.
 • Video-nadzorni sistem ne omogoča snemanja zvoka v primeru spremljanja dogajanja v živo.

Informacije o posebnih vplivih obdelave, zlasti nadaljnje obdelave

Upravljavec videoposnetkov ne nadaljnje obdeluje, preoblikuje ali obdeluje za druge namene kot so določeni v temu obvestilu. Obdelava videoposnetkov ne bo imela posebnih vplivov na pravice posameznikov.

Uveljavljanje pravic

Imate vprašanja ali želite uveljaviti katerokoli pravico s področja varstva osebnih podatkov?

Vse pravice posameznika na področju varstva osebnih podatkov lahko uveljavljate na podlagi zahteve za uveljavljanje posamezne pravice. Zahtevo za uveljavljanje pravice lahko pošljete v fizični ali elektronski obliki.

Zahtevo za uveljavitev pravic pošljete po pošti na naslov DUKART, proizvodnja, posredništvo, trgovina d.o.o., Keršičeva cesta 39, 1420 Trbovlje ali na elektronski naslov:info@dukart.si, oziroma pokličete na telefonsko številko +386(3)56 53 181.

Pravica do pritožbe

Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.

Veljavnost obvestila

Pridržujemo si pravico, da obvestilo, brez predhodnega obvestila prilagodimo oziroma posodobimo. Veljavno je vsakokrat tu objavljeno obvestilo.

Vsaka sprememba obvestila o izvajanju videonadzora bo objavljena na tej spletni strani

Verzija: 1.0 z dne 16. 3. 2023

DUKART, proizvodnja, posredništvo, trgovina d.o.o.

Keršičeva cesta 39,

1420 Trbovlje

e-naslov:info@dukart.si